Zobrazených 1–24 z 90 výsledkov

Nočné videnie

V súčasnosti je zaužívané deliť nočné videnie do generácií 1, 2, 3 ale aká je výpovedná hodnota generácií? Hovorí o kvalite obrazu?
Môžeme súhlasiť s názorom, že generácie sú dnes už len marketingovým ťahom. Dnes sa už pri kúpe nedá riadiť udávanými generáciami. Čo výrobca (predajca) to iná “generácia”. U jedného predajcu prístroj uvádzaný ako 3 generácia nedosahuje kvality prístroja, ktorý druhý predajca má zaradený v gen. 2. Nie sú jednotne určené pravidlá radenia prístrojov do jednotlivých generácií. A navyše okrem zosilovača (meniča) k dosiahnutiu kvalitného obrazu v noci je veľmi dôležitá optika prístroja. Nekupujte nočné videnie skôr, ako si jednotlivé prístroje nevyskúšate a neporovnáte.

Ako nočné videnie funguje

Dnes sa v prístrojoch nočného videnia používa Elektro optický menič – skladá sa z fotokatódy, násobiča elektrónov a z obrazovky z fosforu. Svetlo prechádzajúce objektívom dopadá na fotokatódu, ktorá pri dopade fotónu emituje elektrón. V násobiči elektrónov dôjde k ich zvýšeniu počtu a to 10 000 až 100 000 násobnému. Tieto elektróny sú potom usmerňované na tienidlo, ktoré je pokryté fosforom a dopadajúce elektróny sú späť premenené na svetlo. Tento zosilnený obraz vidíme v okulári. Výsledný obraz je väčšinou v odtieňoch zelenej farby práve vďaka použitému fosforu a tiež preto, že zelená je ľudským okom priaznivo prijímaná.

Elektrooptický menič je základnou časťou nočného videnia, ktorá usmerňuje a zrýchľuje fotoelektrický prúd. V zásade je kvalita nočného videnia posudzovaná podľa charakteristiky elektrooptického meniča a optiky. Podľa platnej terminológie sa prístroje nočného videnia rozdeľujú na prístroje I., II., III. a IV. generácie (s medzi stupnicou napr. I +, II +). Hlavný rozdiel medzi generáciami nočného videnia je v kvalite, prepracovanosti elektrooptického meniča a v neposlednom rade aj v cene (čím vyššia generácia tým vyššia cena a vyššia úžitková hodnota).